Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola

    Nyílt napok

    február 28. -
    március 2.

 

2016. áprilisában ismerkedtünk meg a KIP-programmal (Komplex Instrukciós Program), majd 2016-17-es tanévtől vezettük be. A program eredményesen használható a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, a diákok kommunikációs képességeinek fejlesztésében, és a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztésére is.

„A KIP olyan tanítási-tanulásszervezési módszer, amely a gyermekközösségekben lehetővé teszi, hogy minden gyermek önmagához képest, neki megfelelő ütemben fejlődjön. Megakadályozza a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását, ugyanakkor segíti a tehetségesebbek fejődését is. A módszer célja, hogy minden gyermeknek legyen sikerélménye a tanulás során, és eközben tudása növekedjen.”

A tanórákon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
- fejlesszük a kommunikációt és a beszédkultúrát,
- fejlesszük a képzeletet és a fantáziát,
- a cselekvésen keresztül gondolkodjanak a gyerekek,
- tudatosítsuk a tanulókban, hogy a feladat sikeréhez az ő munkája, tudása is szükséges (fontosnak érezheti magát),
- a csoportban végzett munka során megtanítsuk a gyerekeket arra, hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat és működjenek együtt.

A Pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkkal összhangban célunk, hogy fejlesszük a gyerekek kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, együttműködési készségét. A gyerekek személyiségét pozitív irányba alakítjuk, mindenkinek olyan tevékenységet ajánlunk fel, hogy képességeitől, adottságaitól függetlenül sikerélménye legyen. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül.